Statut udruženja Kompas

Statut pokreta kompas možete da preuzmete u PDF formatu, odlaskom na sledeći link. Klikni na link da preuzmeš naš statut

Kompas-u-krugu1

Spremni smo da razgovaramo i da sarađujemo sa svim pojedincima koji imaju primernu biografiju, visok lični integritet i koji nisu unazad 25 godina učestvovali u bilo kojem obliku izvršne i zakonodavne vlasti, bili imenovani na odgovorne funkcije u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, lokalnoj samoupravi ili javnim preduzećima. Kompas nije udruženje lokalnog karaktera. Mi smatramo da samo širokom mobilizacijom poštenih ljudi, možemo da utičemo na politička dešavanja u našoj zemlji i da ispravimo nagomilane nepravde. Kompas planira da članove i simpatizere pronađe i poveže u svakom gradu, opštini ili selu. Sloboda u političkom radu, aktivizmu u svojoj ulici, kraju, opštini, selu ili gradu, i sindikalnom organizovanju na svom radnom mestu, je jedan od prioriteta naše politike. Kreativni, borbeni i samoorganizovani ljudi su jedini pravi izazov za svaku nenarodnu vlast, kako aktuelnu tako i za one koji danas zauzimaju prostor pravoj, nekorumpiranoj opoziciji. Spremni smo na saradnju i dogovor sa svim grupama i organizacijama koji dele naše ideje i slažu se sa našim programskim načelima. Samo udruženi možemo da pobedimo u borbi za pravičnu, bogatu i srećnu Srbiju. Pozivamo Vas da se udruženi za ta načela i izborimo. Upravni odbor UG Kompas