Статут удружења Компас

Статут покрета компас можете да преузмете у ПДФ формату, одласком на следећи линк. Кликни на линк да преузмеш наш статут

Kompas-u-krugu1

Спремни смо да разговарамо и да сарађујемо са свим појединцима који имају примерну биографију, висок лични интегритет и који нису уназад 25 година учествовали у било којем облику извршне и законодавне власти, били именовани на одговорне функције у извршној и законодавној власти, локалној самоуправи или јавним предузећима. Компас није удружење локалног карактера. Ми сматрамо да само широком мобилизацијом поштених људи, можемо да утичемо на политичка дешавања у нашој земљи и да исправимо нагомилане неправде. Компас планира да чланове и симпатизере пронађе и повеже у сваком граду, општини или селу. Слобода у политичком раду, активизму у својој улици, крају, општини, селу или граду, и синдикалном организовању на свом радном месту, је један од приоритета наше политике. Креативни, борбени и самоорганизовани људи су једини прави изазов за сваку ненародну власт, како актуелну тако и за оне који данас заузимају простор правој, некорумпираној опозицији. Спремни смо на сарадњу и договор са свим групама и организацијама који деле наше идеје и слажу се са нашим програмским начелима. Само удружени можемо да победимо у борби за правичну, богату и срећну Србију. Позивамо Вас да се удружени за та начела и изборимо. Управни одбор УГ Компас