20 tačaka za društvene i ekonomske promene koje predlaže KOMPAS

  • Rekonstrukcija zdravstva i zdravstvenih ustanova.
  • Univerzalna socijalna zaštita. Od pomoći do nacionalne dividende!
  • Ni jedan građanin bez zdravstvenog osiguranja. Lečenje dece je prioritet.
  • Reforma penzionog sistema. Sabiranje socijalnih i ekonomskih penzija.
  • Kvalitetan, moderan i fleksibilan sistem obrazovanja i besplatno školstvo sa državnim stipendijama u vidu trajnog i otvorenog konkursa.
  • Digitalizacija državne uprave, horizontalno i vertikalno povezivanje informacionih sistema na svim nivoima uprave u cilju brze obrade i razmene podataka.
  • Nezavisne i jake radničke sindikalne organizacije kao osnov kvalitetnog dijaloga između radnika i poslodavca.
  • Modernizacija saobraćajne, informacione, komunikacione i energetske infrastrukture.
  • Promena izbornog zakona u cilju direktnije demokratizacije društva.
  • Reforma poreskog sistema, sistem progresivnog oporezivanja, odvajanje republičkog poreza i poreza za lokalnu zajednicu. Centralizacija poreske uprave sa visokim ingerencijama poreskih inspektora i administratora.
  • Zaštita male privrede i privatne inicijative od monopola.
  • Osiguranje i organizovanje moderne poljoprivrede. Poljoprivrednik na svojoj zemlji i u privatnim zadrugama.
  • Ka direktnoj demokratiji kroz zakon o peticiji i elektronskoj peticiji.
  • Modernizacija i brz i efikasan rad sudskih vlasti. Puna nezavisnost sudstva kroz javni, direktan izbor sudija i kontrolu iz stručnih komora.
  • Ispitivanje društvene, političke i krivične odgovornosti upravljača.
  • Borba protiv korupcije i zločinaca.
  • Departizacija i depolitizacija svih nivoa vlasti, decentralizacija sistema državne uprave i povećanje ingerencija lokalne samouprave.
  • Uvođenje svojinskog odnosa "društvenog vlasništva" i društvena kontrola nad strateškim resursima kojima raspolaže država.(Energetika, obradiva zemlja, telekomunikacije.)
  • Modernizacija odbrambenih kapaciteta države.
  • Kultura, institucije kulture i stvaraoci kao državni interes.