20 тачака за друштвене и економске промене које предлаже КОМПАС

  • Реконструкција здравства и здравствених установа.
  • Универзална социјална заштита. Од помоћи до националне дивиденде!
  • Ни један грађанин без здравственог осигурања. Лечење деце је приоритет.
  • Реформа пензионог система. Сабирање социјалних и економских пензија.
  • Квалитетан, модеран и флексибилан систем образовања и бесплатно школство са државним стипендијама у виду трајног и отвореног конкурса.
  • Дигитализација државне управе, хоризонтално и вертикално повезивање информационих система на свим нивоима управе у циљу брзе обраде и размене података.
  • Независне и јаке радничке синдикалне организације као основ квалитетног дијалога између радника и послодавца.
  • Модернизација саобраћајне, информационе, комуникационе и енергетске инфраструктуре.
  • Промена изборног закона у циљу директније демократизације друштва.
  • Реформа пореског система, систем прогресивног опорезивања, одвајање републичког пореза и пореза за локалну заједницу. Централизација пореске управе са високим ингеренцијама пореских инспектора и администратора.
  • Заштита мале привреде и приватне иницијативе од монопола.
  • Осигурање и организовање модерне пољопривреде. Пољопривредник на својој земљи и у приватним задругама.
  • Ка директној демократији кроз закон о петицији и електронској петицији.
  • Модернизација и брз и ефикасан рад судских власти. Пуна независност судства кроз јавни, директан избор судија и контролу из стручних комора.
  • Испитивање друштвене, политичке и кривичне одговорности управљача.
  • Борба против корупције и злочинаца.
  • Департизација и деполитизација свих нивоа власти, децентрализација система државне управе и повећање ингеренција локалне самоуправе.
  • Увођење својинског односа "друштвеног власништва" и друштвена контрола над стратешким ресурсима којима располаже држава.(Енергетика, обрадива земља, телекомуникације.)
  • Модернизација одбрамбених капацитета државе.
  • Култура, институције културе и ствараоци као државни интерес.