Stanovanje – ljudsko pravo!

Dok se raspravlja o broju državnih stanova i njihovih uživalaca, dok se javnost zanima magičnim lutrijskim brojem 21, druga, mnogo važnija, cifra, ostaje zaboravljena.

U Srbiji milion građana nema sopstveni krov nad glavom!

U vremenu u kojem je većina nekadašnje narodne imovine privatizovana, država ne vodi računa o dobrobiti svojih građana. Nije za to odgovorna samo ova vlast. To je već gotovo dve decenije princip po kojem je ideologija kredita i zaduživanja, maskirana borbom za promene i bolji život, uvedena u ovu zemlju. Nju je nasleđivala svaka vlast, pa je tako sprovodi i ova koju imamo danas.

Po proračunima najniža cena kvadrata u izgradnji je oko 300 evra. Ali, kada se na to dodaju cene taksi, poreza, marži i na kraju bankarski krediti, građani su u neprilici da sami sebe osude na 40 godina otplaćivanja stana.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, u članu 25:

„Svaka osoba ima pravo na životni standard koji obezbeđuje zdravlje i dobrobit njegove/njene porodice, uključujući hranu, odeću, stanovanje, medicinsku negu i usluge socijalnih službi…“

Postavljamo jednostavno pitanje.

Da li smo prihvatili sistem u kojem je čovek primoran da, u najboljem slučaju, radi ceo svoj život kako bi otplatio 50 kvadrata stambenog prostora?

Mi se sa takvim sistemom duboko ne slažemo i smatramo da je to sistem eksploatacije i degradiranja ljudskih bića. Vreme je da za počnemo da se borimo.

  • Zato što dolaze vremena u kojima samo jedan pametni robot može da izgradi 150 stambenih jedinica za 365 dana.
  • Zato što država postoji isključivo zbog dobrobiti građana koji su je stvorili, i o dobrobiti je dužna da se stara.
  • Zato što korupcija godišnje „pojede“ više od 60 hiljada potencijalnih stanova veličine 50 kvadratnih metara.

Stanovanje u Srbiji mora da bude ljudsko pravo! Krov nad glavom ne sme da bude predmet tržištnih spekulacija!

( I dok u Australiji patentiraju robota koji može da napravi 150 kuća godišnje, milion naših sugrađana nema sopstveni dom.)